Värske uuring näitas Jõelähtme vallas kõrgekvaliteedilist ehituspaekivi
FOTO: HENRI-KRISTIAN KIRSIP

Värske uuring näitas Jõelähtme vallas kõrgekvaliteedilist ehituspaekivi

Ehitusmaterjalide turgu ähvardavat tooraine kriisi saab vältida, kinnitasid Paekivitoodete Tehase geoloogilised uuringud.

Tallinna külje all Jõelähtme vallas asuva Maardu III leiukoha paekivi vastab esmaste tulemuste põhjal ehitustooraine kõrgeimatele kvaliteedinõudmistele.

Uus leiukoht võimaldab kliimaeesmärkidele vastavat kaevandamist, asudes betoonitehaste naabruses, kuid inimasustusest eemal.

„Juhul, kui riik otsustab Maardu III ala kaevandamise, siis langeb ära vajadus mitme väiksema ja keskkonda rohkem kahjustava paekivikarjääri avamiseks lähikonnas,“ ütles Paekivitoodete Tehase OÜ juhatuse esimees Vladimir Libman. „Kaugus eluasemetest tagab kogukonna vähima häirimise, teedevõrgu ja elektriliinide olemasolu välistab suures mahus uue taristu rajamise, lähedus olulistele ehitusobjektidele ja betoonitehastele vähendab transpordi saastet.“

Paekivitoodete tehas kasutab Keestracki hübriidseid ja mobiilseid karjäärimasinaid, mille keskkonna jalajälg kujuneb vana tehnoloogiaga võrreldes märkimisväärselt väiksemaks, muuhulgas tekkiv müra ja tolm. Ettevõte hakkab karjääri rekultiveerima mäetöödega samal ajal, mille tagajärjel antakse maaomanikule üle juba suures osas taastatud loodusega ala. 

Praegu Harjumaal kasutatavad paekivikarjäärid ammenduvad 5-7 aasta jooksul. Keskkonnaamet väljastas 08.01.2021 Paekivitoodete Tehasele geoloogilise uuringu loa Jõelähtme vallas asuvale riigile kuuluvale Maardu III alale, mis hõlmab kinnistuid Viimsi metskond 72, 73 ja Pruuli. Uuringuga täpsustatakse lubjakivi kasuliku kihi paksust, kvaliteeti ja kaevandamistingimusi. 

Geoloogilist uuringut viib läbi OÜ Inseneribüroo STEIGER ja häiringuid see tegevus ei tekita. Välitöödele järgnevad laboratoorsed uuringud maavara kvaliteedi väljaselgitamiseks, hüdrogeoloogiliste mudelite ning aruande koostamine. Välitööde käigus on kavas rajada kuni 20 uuringupuurauku sügavusega kuni 20 m. Puuraugud läbimõõduga 122 mm jäävad alguses avatuks, et mõõta põhjavee taset ja teha hüdrogeoloogilisi katsetöid. Puuraugud on kaetud pealt korgiga, tähistatud, looduses märgatavad ning nende sulgemine toimub kevadel vastavalt Viimsi metskond 73 kinnistul põlluharimisega tegeleva ettevõtte soovidele. 

“Toetame igati Jõelähtme valla soovi muuta maavarade kaevandamise maksu jaotussüsteemi ja viia ellu kohaliku kogukonnaga kokku lepitud rekultiveerimisprojekt, mida edukalt teeme näiteks Väo karjääris. Kahjuks on valla juhtkond võtnud äärmiselt ebaproduktiivse positsiooni ja kulutab suuri summasid kohtuvaidlustele valitsuse ja keskkonnaministeeriumiga”, – räägib tehase juht.

Alates 1959. aastast tegutsev Paekivitoodete Tehase OÜ on aastaid olnud Eesti suurim paekivikillustiku tootja, valmistades kuni 30% turu mahust. Ettevõte liigub kliimaneutraalse tööstuse ja jääkideta tootmise suunas, võttes järjepidevalt kasutusele uusi tehnoloogiaid nagu näiteks paekivi lõhkamisteta raimamine või pestud paekiviliiva tootmine.