VÕRGUTEENUSTE HINNAKIRI 0,38 (0,22) – 35kV PINGEL

Hinnakiri kehtib  alates 05.07.2022.a. ja  on  kooskõlastatud  Konkurentsiametiga
Kooskõlastus nr. 31.03.2022 nr. 7-3/2022-041

Hinnapaketid tarbimiskohtades peakaitsmega kuni 63A

Võrguteenus põhitariifi ning püsitasuga – 1M Võrk KM-taVõrk KM-ga
1. Edastamistasu põhihind senti/kWh6,187,42
2. Võrguühenduse kuutasu euro/kuus 2,643,17
3. Taastuvenergia tasu* senti/kWh * *
4. Elektriaktsiis* senti/kWh * *
Võrguteenus ajatariifi ning püsitasuga – 2MVõrk KM-taVõrk KM-ga
1. Edastamistasu päevahind senti/kWh7,338,79
2. Edastamistasu ööhind senti/kWh4,415,29
3. Võrguühenduse kuutasu euro/kuus2,643,17
4. Taastuvenergia tasu* senti/kWh * *
5. Elektriaktsiis* senti/kWh**

Hinnapaketid tarbimiskohtades peakaitsmega 63A ja enam

Võrguteenus põhitariifi ning püsitasudega – 3MVÕRK KM-TAVÕRK KM-GA
1. Edastamistasu põhihind senti/kWh4,545,45
2. Võrguühenduse läbilaskevõime euro/A kuus0,981,18
3. Võrguühenduse kuutasu euro/kuus2,643,17
4. Taastuvenergia tasu* senti/kWh **
5. Elektriaktsiis* senti/kWh**
Võrguteenuse ajatariifi ning püsitasudega – 4M VÕRK KM-TAVõrk KM-ga
1. Edastamistasu päevahind senti/kWh5,456,54
2. Edastamistasu ööhind senti/kWh3,814,57
3. Võrguühenduse läbilaskevõime euro/A kuus0,981,18
4. Võrguühenduse kuutasu euro/kuus2,643,17
5. Taastuvenergia tasu* senti/kWh**
6. Elektriaktsiis* senti/kWh**

Hinnapaketid tarbimiskohtades 6/0.4 kV madalpingel alajaamast

Võrguteenus põhitariifi ning püsitasuga – 7M VÕRK KM-TAVÕRK KM-GA
1. Võrguühenduse kasutamise võimsusepõhine kasutamistasu euro/kW 4,915,89
2. Edastamistasu põhihind senti/kWh 5,847,01
3. Taastuvenergia tasu* senti/kWh * *
4. Elektriaktsiis* senti/kWh * *
Võrguteenus ajatariifi ning püsitasuga – 8M VÕRK KM-TAVÕRK KM-GA
1. Võrguühenduse kasutamise võimsusepõhine kasutamistasu euro/kW 4,915,89
2. Edastamistasu päevahind senti/kWh 6,738,08
3. Edastamistasu ööhind senti/kWh 4,615,53
4. Taastuvenergia tasu* senti/kWh **
5. Elektriaktsiis* senti/kWh**

Hinnapaketid tarbimiskohtades 35/6 kV liinil

Võrguteenus põhitariifi ning püsitasuga – 1KVÕRK KM-TAVÕRK KM-GA
1. Võrguühenduse kasutusvõimsus euro/kW 4,915,89
2. Edastamistasu põhihind senti/kWh 4,695,63
3. Taastuvenergia tasu* senti/kWh * *
4. Elektriaktsiis* senti/kWh * *
Võrguteenus ajatariifi ning püsitasuga – 2K VÕRK KM-TAVÕRK KM-GA
1. Võrguühenduse kasutusvõimsus euro/kW 4,915,89
2. Edastamistasu päevahind senti/kWh 4,995,99
3. Edastamistasu ööhind senti/kWh 4,255,1
4. Taastuvenergia tasu* senti/kWh **
5. Elektriaktsiis* senti/kWh**

Reaktiivenergia hinnakiri

Reaktiivenergia hinnakiri 6-35 kV VÕRK KM-TAVÕRK KM-GA
1. Reaktiivenergia tarbimine R+ senti/kVArh0,740,89
2. Reaktiivenergia võrku andmine R- senti/kVArh1,291,55
Reaktiivenergia hinnakiri alla 6 kV VÕRK KM-TAVÕRK KM-GA
1. Reaktiivenergia tarbimine R+ senti/kVArh1,01 1,21
2. Reaktiivenergia võrku andmine R- senti/kVArh1,511,81
* Vabariigi Valitsuse poolt reguleeritav ühiku hind.
 
Praegused hinnad:
Taastuvenergia tasu: 1.13 senti/kWh (ilma km’ ta)
Elektriaktsiis: 0.1 senti/kWh (ilma km’ ta)