VÕRGUTEENUSTE HINNAKIRI 0,38 (0,22) – 35kV PINGEL

Hinnakiri kehtib  alates 01.03.2023.a. ja  on  kooskõlastatud  Konkurentsiametiga
Kooskõlastus nr. 7-3/2022-249

Hinnapaketid tarbimiskohtades peakaitsmega kuni 63A

Võrguteenus põhitariifi ning püsitasuga – 1M Võrk KM-taVõrk KM-ga
1. Edastamistasu põhihind senti/kWh6,948,33
2. Võrguühenduse kuutasu euro/kuus 3,003,60
3. Taastuvenergia tasu* senti/kWh * *
4. Elektriaktsiis* senti/kWh * *
Võrguteenus ajatariifi ning püsitasuga – 2MVõrk KM-taVõrk KM-ga
1. Edastamistasu päevahind senti/kWh8,199,83
2. Edastamistasu ööhind senti/kWh4,945,93
3. Võrguühenduse kuutasu euro/kuus3,003,60
4. Taastuvenergia tasu* senti/kWh * *
5. Elektriaktsiis* senti/kWh**

Hinnapaketid tarbimiskohtades peakaitsmega 63A ja enam

Võrguteenus põhitariifi ning püsitasudega – 3MVÕRK KM-TAVÕRK KM-GA
1. Edastamistasu põhihind senti/kWh5,096,11
2. Võrguühenduse läbilaskevõime euro/A kuus1,091,31
3. Võrguühenduse kuutasu euro/kuus3,003,60
4. Taastuvenergia tasu* senti/kWh **
5. Elektriaktsiis* senti/kWh**
Võrguteenuse ajatariifi ning püsitasudega – 4M VÕRK KM-TAVõrk KM-ga
1. Edastamistasu päevahind senti/kWh6,057,26
2. Edastamistasu ööhind senti/kWh4,255,1
3. Võrguühenduse läbilaskevõime euro/A kuus1,091,31
4. Võrguühenduse kuutasu euro/kuus3,003,60
5. Taastuvenergia tasu* senti/kWh**
6. Elektriaktsiis* senti/kWh**

Hinnapaketid tarbimiskohtades 6/0.4 kV madalpingel alajaamast

Võrguteenus põhitariifi ning püsitasuga – 7M VÕRK KM-TAVÕRK KM-GA
1. Võrguühenduse kasutamise võimsusepõhine kasutamistasu euro/kW 5,496,61
2. Edastamistasu põhihind senti/kWh 6,547,85
3. Taastuvenergia tasu* senti/kWh * *
4. Elektriaktsiis* senti/kWh * *
Võrguteenus ajatariifi ning püsitasuga – 8M VÕRK KM-TAVÕRK KM-GA
1. Võrguühenduse kasutamise võimsusepõhine kasutamistasu euro/kW 5,496,61
2. Edastamistasu päevahind senti/kWh 7,498,99
3. Edastamistasu ööhind senti/kWh 5,146,21
4. Taastuvenergia tasu* senti/kWh **
5. Elektriaktsiis* senti/kWh**

Hinnapaketid tarbimiskohtades 35/6 kV liinil

Võrguteenus põhitariifi ning püsitasuga – 1KVÕRK KM-TAVÕRK KM-GA
1. Võrguühenduse kasutusvõimsus euro/kW 5,496,59
2. Edastamistasu põhihind senti/kWh 5,246,29
3. Taastuvenergia tasu* senti/kWh * *
4. Elektriaktsiis* senti/kWh * *
Võrguteenus ajatariifi ning püsitasuga – 2K VÕRK KM-TAVÕRK KM-GA
1. Võrguühenduse kasutusvõimsus euro/kW 5,496,61
2. Edastamistasu päevahind senti/kWh 5,546,65
3. Edastamistasu ööhind senti/kWh 4,745,69
4. Taastuvenergia tasu* senti/kWh **
5. Elektriaktsiis* senti/kWh**

Reaktiivenergia hinnakiri

Reaktiivenergia hinnakiri 6-35 kV VÕRK KM-TAVÕRK KM-GA
1. Reaktiivenergia tarbimine R+ senti/kVArh0,830,99
2. Reaktiivenergia võrku andmine R- senti/kVArh1,441,73
Reaktiivenergia hinnakiri alla 6 kV VÕRK KM-TAVÕRK KM-GA
1. Reaktiivenergia tarbimine R+ senti/kVArh1,131,41
2. Reaktiivenergia võrku andmine R- senti/kVArh1,692,03
* Vabariigi Valitsuse poolt reguleeritav ühiku hind.
 
Praegused hinnad:
Taastuvenergia tasu: 1.05 senti/kWh (ilma km’ ta)
Elektriaktsiis: 0.145  senti/kWh (ilma km’ ta)