VÕRGUTEENUSTE HINNAKIRI 0,38 (0,22) – 35kV PINGEL

Hinnakiri kehtib  alates 20.08.2018.a. ja  on  kooskõlastatud  Konkurentsiametiga
Kooskõlastus nr. 16.05.2018 nr. 7-3/2018-063

Hinnapaketid tarbimiskohtades peakaitsmega kuni 63A

Võrguteenus põhitariifi ning püsitasuga – 1M Võrk KM-taVõrk KM-ga
1. Edastamistasu põhihind senti/kWh5,0186,022
2. Võrguühenduse kuutasu euro/kuus 2,1122,534
3. Taastuvenergia tasu* senti/kWh * *
4. Elektriaktsiis* senti/kWh * *
Võrguteenus ajatariifi ning püsitasuga – 2MVõrk KM-taVõrk KM-ga
1. Edastamistasu päevahind senti/kWh5,9587,15
2. Edastamistasu ööhind senti/kWh3,5844,301
3. Võrguühenduse kuutasu euro/kuus2,1122,534
4. Taastuvenergia tasu* senti/kWh * *
5. Elektriaktsiis* senti/kWh**

Hinnapaketid tarbimiskohtades peakaitsmega 63A ja enam

Võrguteenus põhitariifi ning püsitasudega – 3MVÕRK KM-TAVÕRK KM-GA
1. Edastamistasu põhihind senti/kWh3,6964,435
2. Võrguühenduse läbilaskevõime euro/A kuus0,7940,953
3. Võrguühenduse kuutasu euro/kuus2,1122,534
4. Taastuvenergia tasu* senti/kWh **
5. Elektriaktsiis* senti/kWh**
Võrguteenuse ajatariifi ning püsitasudega – 4M VÕRK KM-TAVõrk KM-ga
1. Edastamistasu päevahind senti/kWh4,4555,346
2. Edastamistasu ööhind senti/kWh3,1013,721
3. Võrguühenduse läbilaskevõime euro/A kuus0,7940,953
4. Võrguühenduse kuutasu euro/kuus2,1122,534
5. Taastuvenergia tasu* senti/kWh**
6. Elektriaktsiis* senti/kWh**

Hinnapaketid tarbimiskohtades 6/0.4 kV madalpingel alajaamast

Võrguteenus põhitariifi ning püsitasuga – 7M VÕRK KM-TAVÕRK KM-GA
1. Võrguühenduse kasutamise võimsusepõhine kasutamistasu euro/kW 3,942 4,73
2. Edastamistasu põhihind senti/kWh 4,748 5,698
3. Taastuvenergia tasu* senti/kWh * *
4. Elektriaktsiis* senti/kWh * *
Võrguteenus ajatariifi ning püsitasuga – 8M VÕRK KM-TAVÕRK KM-GA
1. Võrguühenduse kasutamise võimsusepõhine kasutamistasu euro/kW 3,942 4,73
2. Edastamistasu päevahind senti/kWh 5,5066,607
3. Edastamistasu ööhind senti/kWh 3,741 4,489
4. Taastuvenergia tasu* senti/kWh **
5. Elektriaktsiis* senti/kWh**

Hinnapaketid tarbimiskohtades 35/6 kV liinil

Võrguteenus põhitariifi ning püsitasuga – 1KVÕRK KM-TAVÕRK KM-GA
1. Võrguühenduse kasutusvõimsus euro/kW 3,9424,73
2. Edastamistasu põhihind senti/kWh 3,808 4,57
3. Taastuvenergia tasu* senti/kWh * *
4. Elektriaktsiis* senti/kWh * *
Võrguteenus ajatariifi ning püsitasuga – 2K VÕRK KM-TAVÕRK KM-GA
1. Võrguühenduse kasutusvõimsus euro/kW 3,942 4,73
2. Edastamistasu päevahind senti/kWh 4,0544,865
3. Edastamistasu ööhind senti/kWh 3,4724,166
4. Taastuvenergia tasu* senti/kWh **
5. Elektriaktsiis* senti/kWh**

Reaktiivenergia hinnakiri

Reaktiivenergia hinnakiri 6-35 kV VÕRK KM-TAVÕRK KM-GA
1. Reaktiivenergia tarbimine R+ senti/kVArh0,6090,731
2. Reaktiivenergia võrku andmine R- senti/kVArh1,051,26
Reaktiivenergia hinnakiri alla 6 kV VÕRK KM-TAVÕRK KM-GA
1. Reaktiivenergia tarbimine R+ senti/kVArh0,83 0,996
2. Reaktiivenergia võrku andmine R- senti/kVArh1,2391,487
* Vabariigi Valitsuse poolt reguleeritav ühiku hind.
 
Ptaegused hinnad:
Taastuvenergia tasu: 1.13 senti/kWh (ilma km’ ta)
Elektriaktsiis: 0.01 senti/kWh (ilma km’ ta)