Area of operation

Alates aastast 2003. Limestone Factories of Estonia OÜ osutab võrguteenuse- ja elektrienergia müük, mis toimib kahes teeninduspiirkonnas – Peterburi tee 94 maa-alal ja Peterburi tee 34 maa-alal.

1. Peterbuti mnt 94 tegevuspiirkond

Piirkonnas asuvatele tarbijatele edastatakse neile vajaminev elektrienergia Väo alajaamast (35/6 kV) läbi 6 kV õhu- ja kaabelliinide, teisaldatavate komplekttrafojaamade (6/0,4 kV) ning 0,4 kV õhuliinide kaudu. Peterburi tee 94 tegevuspiirkonnas Paekivitoodete Tehase OÜ teenindab 17 tarbijat, neist – 7 eraisikut ja 1 korteriühistu ning üks tarbija omab 3 liitumispunkti.

2. Peterburi tee 34 tegevuspiirkond

Piirkonnas asuvatele tarbijatele edastatakse neile vajaminev elektrienergia läbi 6kV maa-aluste- ja hoone siseste kaabelliinide, 6/0,4 kV trafoalajaamade, 0,4 kV õhu- ja kaabelliinide ning jaotuskilpide kaudu. Liitumispunktideks tarbijatega on nimetatud jaotuskilbid. Peterburi tee 34 tegevuspiirkonnas Paekivitoodete Tehase OÜ teenindab liigi 21 tarbijat ning 8 neist omavad 2 – 4 liitumispunkti.

ELEKTRIENERGIA KONTAKTID:
(372) 621 0520, (372) 621 3080
Faks (372) 621 3080

Elektririkked:
(372) 511 5074, 528 0954
kuvatov@limestone.ee

Arvestinäitude teatamine:
(372) 621 0520, 5566 2147
ulanova@limestone.ee