Tegevuspiirkond

Alates aastast 2003. Limestone Factories of Estonia OÜ osutab võrguteenuse- ja elektrienergia müük, mis toimib kahes teeninduspiirkonnas – Peterburi tee 94 maa-alal ja Peterburi tee 34 maa-alal.

1. Peterbuti mnt 94 tegevuspiirkond

Piirkonnas asuvatele tarbijatele edastatakse neile vajaminev elektrienergia Väo alajaamast (35/6 kV) läbi 6 kV õhu- ja kaabelliinide, teisaldatavate komplekttrafojaamade (6/0,4 kV) ning 0,4 kV õhuliinide kaudu.

Peterburi tee 94 tegevuspiirkonnas Paekivitoodete Tehase OÜ teenindab 16 tarbijat, neist – 8 eraisikut ja 2 korteriühistu ning kolm tarbijat omavad 2 liitumispunkti.

2. Peterburi tee 34 tegevuspiirkond

Piirkonnas asuvatele tarbijatele edastatakse neile vajaminev elektrienergia läbi 6kV maa-aluste- ja hoone siseste kaabelliinide, 6/0,4 kV trafoalajaamade, 0,4 kV õhu- ja kaabelliinide ning jaotuskilpide kaudu.

Liitumispunktideks tarbijatega on nimetatud jaotuskilbid. Peterburi tee 34 tegevuspiirkonnas Paekivitoodete Tehase OÜ teenindab liigi 20 tarbijat, 9 neist omavad 2 – 6 liitumispunkti ning üks tarbija omab 9 liitumispunkti.

ELEKTRIENERGIA KONTAKTID:

(372) 621 3080, (372) 621 0520,

Faks (372) 621 3080

Elektririkked:
(372) 53031634, 6213 080
kovaltsuk@limestone.ee

Arvestinäitude teatamine:
(372) 621 0520
ulanova@limestone.ee