PAEKIVITOODETE TEHASE OÜ

Alates 1959. aastast tegutsev Paekivitoodete Tehase OÜ on aastaid olnud Eesti suurimaks paekivikillustiku tootjaks, valmistades kuni 30% kohaliku turu mahtudest. Peale erastamist on ettevõte pidevalt võtnud kasutusele ja juurutanud uusi tehnoloogiad, näiteks, lõhkamistevaba paekivi raimamine hüdrovasaratega või jääkidevaba tootmine, kasutades vesipuhastustehnologiaid. Aastate jooksul on turule toodud ainulaadsed tooted ja materjalid, mis märgatavalt suurendavad kohalike ehitusmaterjalide valikut ning samas võimaldavad ettevõttel ellu viia keskkonnasäästlikku tootmist.

Meie teenused

karjäärid

Ettevõte käsutuses on kaks karjääri: Väo karjäär ja Maardu karjäär. Väo karjäär on üks suuremaid Eestis

Ettevõte kasutab alltöövõtu korras uusimat tehnikat, mis kasutab kaasaegseid tehnoloogiaid

Alates aastast 2003. Paekivitoodete Tehase OÜ osutab võrguteenuse- ja elektrienergia müük, mis toimib kahes teeninduspiirkonnas – Peterburi tee 94 maa-alal ja Peterburi tee 34 maa-alal.

Alates 2009. aastast PAEKIVITOODETE TEHASE OÜ viib pidevalt läbi uuringuid uute materjalide ja tehnoloogiate juurutamiseks.

PAEKIVITOODETE TEHASE OÜ – liider kaasaegse tehnika ja uusima tehnoloogia juurutamisel

Uudsed tehnoloogiad

Ettevõte on uute rakendatud tehnoloogiate arvu osas piirkondlik liider

jääkidevaba tootmine

Ettevõte tegeleb materjalide jäätmevaba kaevandamisega, mis võimaldab keskkonnale tekitatavat kahju minimiseerida

koostöö eesti suurimate ehitusettevõtega

Keestrack purustus- ja karjääritehnika ametlik esindaja Eestis ja Lätis

Ettevõtted, kelle varustust me kasutame