Ettevõtest

Alates 1959. aastast tegutsev Paekivitoodete Tehase OÜ on aastaid olnud Eesti suurimaks paekivikillustiku tootjaks, valmistades kuni 30% kohaliku turu mahtudest. Peale erastamist on ettevõte pidevalt võtnud kasutusele ja juurutanud uusi tehnoloogiad, näiteks, lõhkamistevaba paekivi raimamine hüdrovasaratega või jääkidevaba tootmine, kasutades vesipuhastustehnologiaid. Aastate jooksul on turule toodud ainulaadsed tooted ja materjalid, mis märgatavalt suurendavad kohalike ehitusmaterjalide valikut ning samas võimaldavad ettevõttel ellu viia keskkonnasäästlikku tootmist.

Tänu koostööle ülikoolidega ning rahvusvahelistele kontaktidele, on tehas järjepidevalt otsinud innovaatilisi lahendusi ning neid ka juurutanud. Väo karjääri on viimase kümne aasta jooksul soetatud CDE paesõelmete pesemisliin, Fraccaroli&Balzan filterpress, Haver Hydroclean – pesuseade, kõrgsurvepesur väikeste fraktsioonide jaoks, Benninghoven – sidumata segude liin ning 2016. aastal lisandus CAB paesõelmete pesemisliin. Kõik eelmainitud seadmed moodustavad kokku ühe tehnoloogilise liini, mis võimaldab täielikult kasutada väljatud maavara ning esmakordselt Eestis muuta paekivi kasutamise jääkidevabaks.

Eelnimetatud tehnoloogiate ja tehnoloogiliste lahenduste kasutamise tulemusel mitte ainult ei jätku Paekivitoodete Tehase OÜ tegevus, vaid see on muutunud kunagisest tehniliselt ja tehnoloogiliselt vähearenenud „nõukogulikust“ ettevõttest kaasaegseks euroopalikuks ettevõtteks. Hoolimata tagasilöökidest, mis tabasid ettevõtet majanduskriiside ajal, oleme suutnud investeeringuid uude tehnikase kasvatada enam kui viiekordseks ning oleme jätkuvalt tehniline liider meie sektoris. Kvaliteetse materjali tootmiseks, oleme investeerinud nii tehnikasse kui ka töötajate koolitusse ning omame kaasaegset laborit, mis teostab kvaliteedi kontrolli iga väljastatud partii kohta.