<strong>Projekt </strong><strong>«</strong><strong>Kvaliteetse maavara kasutuselevõtmine ning paekivi maksimaalne väärindamine</strong><strong>»</strong>

Projekt «Kvaliteetse maavara kasutuselevõtmine ning paekivi maksimaalne väärindamine»

Projekti eesmärgiks on tõsta OÜ Limestone Factories of Estonia ressursitõhusust, tootmisjääkide väärindamist, kasvatada toodangu mahtu ning automatiseerida paekivist dekoratiivkivini väärindamise tootmisprotsess.

Limestone Factories of Estonia OÜ sai KIKi (Keskkonnainvesteeringute keskus) toetust projekti «Kvaliteetse maavara kasutuselevõtmine ning paekivi maksimaalne väärindamine» elluviimiseks.

Selle tarbeks investeeritakse innovatiivsesse ressursisäästlikusse sõelumisliini, kolme spetsiaalsesse ressursisäästlikusse ekskavaatorisse ja kaalumaja digitaliseerimisse. Projekti eelarveks on planeeritud 1 943 050 eurot, millest toetuse summa on 582 915 eurot.

NextGenerationEU programm