1.     PRIVAATSUSPOLIITIKA

1.1 Käesoleva privaatsuspoliitika tingimused kehtivad Paekivitoodete Tehase OÜ kodulehel (www.limestone.ee). Privaatsuspoliitika põhimõtted käsitlevad klientide isikuandmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist (edaspidi koos nimetatud „töötlemine“). Isikuandmeid töödeldakse vaid kooskõlas õigusaktides kehtestatud nõuetega ning rakendades kõiki ettevaatusabinõusid isikuandmete kaitsmiseks. Veebilehe kasutamisega kinnitab klient oma nõustumist käesoleva privaatsuspoliitikaga.

2. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

2.1 Veebipoe www.limestone.ee isikuandmete vastutav töötleja on Paekivitoodete Tehase OÜ (registrikood 10022037) asukohaga Peterburi tee 34, 11415 Tallinn, e-post paekivi@limestone.ee 

3.     MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

  • – Ees- ja perekonnanimi

– Isikukood
– Telefoninumber
– E-posti aadress
– Elukoha- ja/või kauba kohale toimetamise aadress
– Pangakonto number
– Kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu)
– E-kanali puhul IP-aadress
– Klienditoe andmed

4. MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

4.1 Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohale toimetamiseks.

4.2 Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks

4.3 Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

4.4 Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

4.5 Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

5. ÕIGUSLIK ALUS

5.1 Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

5.2 Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

5.3 Andmetöötlus toimub kliendi nõusolekul järgmiste tegevuste täitmiseks: turundussõnumite edastamiseks.

6. VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE 

6.1 Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

6.2 Nimi, telefoninumber, e-posti aadress ja kliendi aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale.

6.3 Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.6.4  Paekivitoodete Tehase OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

7. TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

7.1 Isikuandmeid hoitakse Paekivitoodete Tehase OÜ serveris, mis asub Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil.

7.2 Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

7.3 Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

7.4 Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

8. ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE

8.1 Isikuandmetega saab tutvuda klienditoe vahendusel

9. NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE

9.1 Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel (paekivi@limestone.ee).

10. SÄILITAMINE

10.1 Veebipoes sooritatud ostu ajalugu säilitatakse kolm aastat.

10.2 Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

10.3 Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

11. KUSTUTAMINE

11.1 Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel (paekivi@limestone.ee). Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

12. ÜLEKANDMINE

12.1 E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

13. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

13.1 Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (aadress: Peterburi tee 34, 11415 Tallinn; e-post: paekivi@limestone.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).