Paekivitoodete Tehase OÜ ressursitõhususe investeering

2018 aastal Paekivitoodete Tehase OÜ sai KIKi (Keskkonnainvesteeringute keskus) ettevõtete energia- ja ressursitõhususe meetmest toetust projekti  „Paekivitoodete Tehase OÜ ressursitõhususe investeering“ elluviimiseks.

Projekti eesmärk on suurendada Paekivitoodete Tehase OÜ tootmisprotsessi ressursitõhusust ühe kaevandatava maavara ühiku kohta (tonn) nii kütuse tarbimise ja elektri tarbimise vähendamisega kui ka maavara efektiivsema kasutamisega saavutades 17,9% ressursikasutuse paranemise. Uude tootmisliini tehtava investeeringu tulemusena on võimalik kaevandatavast materjalist saada väiksema ressursikuluga rohkem ja parema kvaliteediga lõpptoodangut.

Täna hõlmab protsess paekivi lõhkamist või piikamist, misjärel saadud mäemass laaditakse ekskavaatoriga ning transporditakse veokitega purustisse. Investeeringu tulemusel kaob ära autotranspordi etapp. Lisaks on tänase 3 statsionaarse purusti asemel võimalik sama töö teha ära 1 mobiilse purustiga, mida hakatakse kasutama nii ettevõtte Väo kui ka Maardu karjääris. Uus tootmisliin on kompleksne seade, kus on ühendatud rootorpurusti ja sõelur/sorteer. Maavara laaditakse ekskavaatoriga laadimispunkrisse, kus peale purustamist liigub materjal sorteeri ning sõelutakse erinevateks fraktsioonideks. Uus liin on mobiilne ning ressursitõhusam (ja ka kaugjälgitav). Antud investeerimisprojekti tulemusena väheneb tootmisprotsessis kulu kütusele (1152 → 623 m³/aastas) ning elektrikulu (3464 → 1196 MWh/aastas), potentsiaalne ressursisääst 18,2% aastas. 

Projekti makusmus on 1 297 697 €, millest toetuse summa on 454 194 €.