Paekivitoodete Tehase OÜ rataslaadurite ressursitõhususe projekt

Paekivitoodete Tehase OÜ sai KIKi (Keskkonnainvesteeringute keskus) ettevõtete energia- ja ressursitõhususe meetmest toetust projekti „Paekivitoodete Tehase OÜ rataslaadurite ressursitõhususe projekt“ elluviimiseks.

Projekti eesmärk on suurendada Paekivitoodete Tehase OÜ tootmisprotsessi ressursitõhusust ühe kaevandatava maavara tonni kohta kütuse tarbimise vähendamisega saavutades 39% ressursikasutuse paranemise.

Projekti raames investeeritakse rataslaadurite välja vahetamisse uuenduslike ja ressurssi säästvamate hübriidtehnoloogiat kasutavate masinate vastu. Projekti maksumus on 572 116 eurot, millest toetus moodustab 195 998,80 eurot. Projekt viiakse ellu perioodil 17.12.2018-31.10.2019.