Paekivitoodete tehase ekskavaatori ja laaduri ressursisäästuprojekt

Toetus KIKist (Keskkonnainvesteeringute keskus) ressursitõhususe investeeringuks.

Paekivitootede Tehase OÜ sai meetme „Ettevõtete ressursitõhusus tegevuse „Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnikasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine“ raames toetust summas 193 705,40 eurot, mille abil viiakse perioodil 17.07.2020 – 30.06.2021 ellu projekt  „Paekivitoodete tehase ekskavaatori ja laaduri ressursisäästuprojekt“ kogumaksumusega 553 444 eurot.

Projekti raames investeeritakse olemasolevate rataslaaduri ja ekskavaatori välja vahetamisse uuenduslike ja ressurssi säästvamate hübriidtehnoloogiat kasutava rataslaaduri ja hüdraulilise roomikekskavaatori vastu. Projekti eesmärgiks on uue rataslaaduri ning roomikekskavaatori soetamisega suurendada ettevõtte tootmiskompleksi ressursitõhusust ühe kaevandatava maavara ühiku (tonn) kohta kütuse tarbimise vähendamisega. Projekti tulemusena on ettevõtte potentsiaalne ressurssääst 15,2% ja kuluefektiivsus 2,4. Projekti realiseerimine suurendab ressursitootlikkust 18,22%.