Maardu III uuringuruumis lubjakivikarjääri rajamise KMH arutelu toimub 14.11.2023 kell 17.00 Maardu mõisas

Keskkonnaamet teatab Maardu III uuringuruumis lubjakivikarjääri rajamise ja lubjakivi kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) aruandeavaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumisest.

Kavandatava tegevuse eesmärk on Maardu III uuringuruumi piirides lubjakivikarjääri avamine ja ehituslubjakivi kaevandamine arvestusliku keskmise aastase kaevandamise mahuga 300 000 m3. Kaevandamise määr 300 000 m3/a iseloomustab pikaajalist (30 aasta) keskmist tootmismahtu, sh arvestades karjääri avamiseks vajalike ettevalmistustööde ja reaalse tootmismahu saavutamiseks kuluvat aega ning kaevandatava varu ammendumisel karjääri korrastamiseks kuluvat aega. Lühema perioodi vältel on võimalik saavutada maksimaalne kaevandamise maht 500 000 m3 aastas, võttes arvesse maavara varu ja tehnilist võimekust. Maardu III uuringuruumi pindala on 156,44 ha ning see asub Harju maakonnas Jõelähtme vallas Maardu külas katastriüksustel Viimsi metskond 72 (katastritunnus 24504:003:0053), Viimsi metskond 73 (24504:003:0054) ja Pruuli (24504:003:0149). Keskkonnaamet algatas kavandatavale tegevusele KMH 05.04.2021 kirjaga nr 6-3/21/5873-2.

Kavandatava tegevuse arendaja on Limestone factories of Estonia OÜ (registrikood 10022037; aadress Peterburi tee 34/1, 11415 Tallinn; kontaktisik Vladimir Libman, telefon 6212 498, e-post paekivi@limestone.ee). Otsustaja on Keskkonnaamet (registrikood 70008658; aadress Pikk 20a, Pärnu, 80011; kontaktisik on Egle Smith, telefon 5697 0213, e-post info@keskkonnaamet.ee). KMH ekspert on OÜ Inseneribüroo STEIGER (registrikood 11206437; aadress Männiku tee 104/1, 11216 Tallinn; juhtekspert on Aadu Niidas, telefon 668 1013, e-post aadu@steiger.ee).

KMH aruandega saab tutvuda 29.09.–10.11.2023 Keskkonnaotsuse infosüsteemis KOTKAS aadressil https://kotkas.envir.ee (avalehel valida „KMH avalik väljapanek“). Kõigil on õigus esitada kirjalikult ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi KMH aruande kohta kuni 10.11.2023 (k.a) otsustaja kontaktide kaudu.

KMH aruande avalik arutelu toimub 14.11.2023 kell 17.00 Maardu mõisas (Mõisa tee 7, Maardu küla, Jõelähtme vald) ja samal ajal ülekandena veebikeskkonnas Microsoft Teams. Veebikoosolekuga saab liituda etteregistreerimisel (enne avaliku arutelu toimumist saadetakse registreerunutele veebikoosoleku link). Soovist osaleda elektrooniliselt palume teada anda hiljemalt 10.11.2023 e-posti aadressile egle.smith@keskkonnaamet.ee.