Maardu III uuringuruumis lubjakivikarjääri rajamise keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamisest
Maardu karjäär.

Maardu III uuringuruumis lubjakivikarjääri rajamise keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamisest

Keskkonnaamet teatab Maardu III uuringuruumis lubjakivikarjääri rajamise ja lubjakivi kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) programmiavaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumisest.

Kavandatava tegevuse eesmärk on Maardu III uuringuruumi piirides lubjakivikarjääri avamine ja ehituslubjakivi kaevandamine arvestusliku keskmise aastase kaevandamise mahuga 300 000 m3. Kaevandamise määr 300 000 m3/a iseloomustab pikaajalist (30 aasta) keskmist tootmismahtu, sh arvestades karjääri avamiseks vajalike ettevalmistustööde ja reaalse tootmismahu saavutamiseks kuluvat aega ning kaevandatava varu ammendumisel karjääri korrastamiseks kuluvat aega. Lühema perioodi vältel on võimalik saavutada maksimaalne kaevandamise maht 500 000 m3 aastas, võttes arvesse maavara varu ja tehnilist võimekust. Arendaja taotleb kaevandamisluba 30 aastaks. Maardu III uuringuruumi pindala on 156,44 ha ning see asub Harju maakonnas Jõelähtme vallas Maardu külas katastriüksustel Viimsi metskond 72 (katastritunnus 24504:003:0053), Viimsi metskond 73 (24504:003:0054) ja Pruuli (24504:003:0149). Keskkonnaamet algatas kavandatavale tegevusele KMH 05.04.2021 kirjaga nr 6-3/21/5873-2.

Kavandatava tegevuse arendaja on Paekivitoodete Tehase osaühing (registrikood 10022037; aadress Peterburi tee 34, 11415 Tallinn; kontaktisik Vladimir Libman, telefon 6212 498, e-post paekivi@limestone.ee). Otsustaja on Keskkonnaamet (registrikood 70008658; aadress Roheline 64, Pärnu, 80010; kontaktisik on Egle Alt, telefon 5697 0213, e-post info@keskkonnaamet.ee). KMH ekspert on OÜ Inseneribüroo STEIGER (registrikood 11206437; aadress Männiku tee 104, 11216 Tallinn; juhtekspert on Aadu Niidas, telefon 668 1013, e-post aadu@steiger.ee).

KMH programmiga saab tutvuda 06.11.2021 – 20.11.2021 Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee (alalehel Keskkonnateadlikkus, avalikustamised > Räägi kaasa > Keskkonnamõju hindamiste avalik väljapanek) ja tööpäeviti Jõelähtme Vallavalitsuses (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, Harju maakond). Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi KMH programmi kohta saab esitada kuni 20.11.2021 otsustaja eeltoodud kontaktidel.

KMH programmi avalik arutelu toimub 14.12.2021 kell 17.00 Maardu mõisas (Maardu, Harju maakond) ja samal ajal ülekandena veebikeskkonnas MS Teams. Ülekande link: https://tinyurl.com/57zeme4r. Seoses COVID-19 levikuga ning vastavalt kehtestatud siseriiklikele piirangutele ohutuse tagamiseks tuleb kohapealsel arutelul omada COVID tõendit vaktsineerituse või läbipõdemise kohta ja kanda maski. Juhul, kui olukord muutub ning avalikud kogunemised siseruumides keelatakse, toimub arutelu ainult veebikeskkonnas MS Teams e-aruteluna. Juhul, kui puudub arvuti kasutamise võimalus, kuid on soov avalikul arutelul osaleda MS Teamsi vahendusel, palume võtta ühendust otsustajaga hiljemalt 12.12.2021 (egle.alt@keskkonnaamet.ee või 5697 0213).