<strong>Limestone Factories of Estonia kasutab osaliselt roheenergiat</strong>

Limestone Factories of Estonia kasutab osaliselt roheenergiat

Limestone Factories of Estonia OÜ on 2023.aastal oma kõikides tarbimispunkides kokku 150 MWh 100% taastuvatest energiallikatest toodetud elektrit.

Taastuvatest allikatest elektrienergia tarbimise periood 01.01-31.12.2023.a.