(372) 6213 090

Ettevõttest

Alates 1959. aastast tegutsev Paekivitoodete Tehase OÜ on aastaid olnud Eesti suurimaks paekivikillustiku tootjaks, moodustades 30% kohaliku turu mahtudest. Peale erastamist on ettevõte pidevalt võtnud kasutusele ja juurutanud uusi tehnoloogiad, näiteks lõhkamistevaba paekivi raimamine hüdrovasaratega või jääkidevaba tootmine. Aastate jooksul on turule toodud ainulaadsed tooted ja materjalid, mis märgatavalt suurendavad kohalike ehitusmaterjalide valikut ning samas võimaldavad ettevõttel ellu viia keskkonnasäästlikku tootmist. 

Tänu koostööle ülikoolidega ning rahvusvahelistele kontaktidele, on tehas järjepidevalt otsinud innovaatilisi lahendusi ning neid ka juurutanud. Väo karjääri on viimase kümne aasta jooksul soetatud CDE paesõelmete pesemisliin, Fraccaroli&Balzan filterpress, Haver Hydroclean pesuseade, Benninghoven sidumata segude liin ning 2016. aastal lisandus CAB paesõelmete pesemisliin. Kõik eelmainitud seadmed moodustavad kokku ühe tehnoloogilise liini, mis võimaldab täielikult kasutada väljatud maavara ning esmakordselt Eestis muuta paekivi kasutamise jääkidevabaks.

Eelnimetatud tehnoloogiate ja tehnoloogiliste lahenduste tulemusel mitte ainult ei jätku Paekivitoodete Tehase OÜ eksistents, vaid see on muutunud kunagisest tehniliselt ja tehnoloogiliselt „nõukogulikust“ ettevõttest kaasaegseks euroopalikuks ettevõtteks. Hoolimata tagasilöökidest, mis tabasid ettevõtet majanduskriisi ajal, oleme suutnud investeeringuid uude tehnikase kasvatada enam kui viiekordseks ning jätkame suuna näitamist meie sektoris. Kvaliteetse materjali tootmiseks, oleme investeerinud nii tehnikasse kui ka töötajate koolitusse ning omame kaasaegset laborit, mis teostab kvaliteedi kontrolli iga väljastatud partii kohta.