(372) 6213 090

Tariifid

VÕRGUTEENUSTE HINNAKIRI 0,38 (0,22) - 35kV PINGEL

Hinnakiri kehtib  alates 01.01.2013.a. ja  on  kooskõlastatud  Konkurentsiametiga
Kooskõlastus nr. 7.1-5/12-030 01.10.2012

Hinnapaketid tarbimiskohtades peakaitsmega kuni 63AVõrk KM-taVõrk KM-ga
Hinnapakett 1M
VM1VM1
1. Põhitariifsenti/kWh4,485,38
2. Mõõtesüsteemi kuutasueuro/kuus1,762,11
3. Taastuvenergia tasu*senti/kWh1,041,25
4. Elektriaktsiis*senti/kWh0,450,54
Hinnapakett 2M
VM2VM2
1. Elektrienergia ajatariifiga (päevatariif)senti/kWh5,326,38
2. Elektrienergia ajatariifiga (öötariif)senti/kWh3,183,82
3. Mõõtesüsteemi kuutasueuro/kuus1,762,11
4. Taastuvenergia tasu* senti/kWh 1,04
1,25
5. Elektriaktsiis* senti/kWh 0,450,54
Hinnapaketid tarbimiskohtades peakaitsmega üle 63A


Hinnapakett 3M
VMA3VMA3
1. Elektrienergia põhitariifigasenti/kWh3,303,96
2. Kaitsme püsitasueuro/A kuus0,690,82
3. Möötesüsteemi kuutasueuro/kuus1,762,11
4. Taastuvenergia tasu*senti/kWh 1,04
1,25
5. Elektriaktsiis*sent/kWh0,450,54
Hinnapakett 4M  VMA4 VMA4
1. Päevatariifsenti/kWh4,094,91
2. Öötariifsenti/kWh2,593,11
3. Kaitsme püsitasu euro/A kuus0,690,82
4. Mõõtesüsteemi kuutasueuro/kuus 1,762,11
5. Taastuvenergia tasu* senti/kWh  1,04
1,25
6. Elektriaktsiis* senti/kWh 0,450,54
Hinnapakett 7M VMP7VMP7
1. Liitumispunkti kasutusvõimsuse püsitasueuro/kW kuus3,524,22
2. Põhitariifsenti/kWh4,245,09
3. Taastuvenergia tasu* senti/kWh 1,04
1,25
4. Elektriaktsiis*senti/kWh0,450,54
Hinnapakett 8M VMP8VMP8
1. Liitumispunkti kasutusvõimsuse püsitasueuro/kW kuus3,524,22
2. Päevatariif senti/kWh 4,925,90
3. Öötariif senti/kWh 3,344,01
4. Taastuvenergia tasu* senti/kWh  1,04
1,25
5. Elektriaktsiis* senti/kWh 0,450,54

Reaktiivenergiahind KM-tahind KM-ga
1. Reaktiivenergia tarbimine 6-35 kV pingel R+senti/kVArh0,580,70
2. Reaktiivenergia võrku andmine 6-35 kV pingel R-senti/kVArh1,001,20
3. Reaktiivenergia tarbimine 0,38 kV pingel R+ senti/kVArh0,790,95
4. Reaktiivenergia võrku andmine 0,38 kV pingel R-senti/kVArh1,181,42

Hinnapaketid pingel 35/6kVVõrk KM-taVõrk KM-ga
Hinnapakett 1K
VK1VK1
1. Liitumispunkti kasutusvõimsuse põsitasueuro/kW kuus3,524,224
2. Põhitariifsenti/kWh3,404,08
3. Taastuvenergia tasu*senti/kWh 1,04
1,25
4. Elektriaktsiis*senti/kWh0,450,54
Hinnapakett 2K
VK2VK2
1. Liitumispunkti kasutusvõimsuse põsitasu euro/kW kuus3,524,224
2. Päevatariifsenti/kWh3,624,425
3. Öötariifsenti/kWh3,103,72
4. Taastuvenergia tasu* senti/kWh
1,04
1,25
5. Elektriaktsiis* senti/kWh
0,450,54

* Vabariigi Valitsuse poolt reguleeritav ühiku hind.