(372) 6213 090

Elektrienergia

Paekivitoodete Tehase OÜ on vanimaid ehitusmaterjalide tootjaid Eestis ja omab liidrikohta paekivikillustikku tootvate ettevõtete seas. Tehas suurendab pidevalt oma toodangu müügimahtu. Viimased aastad on tähistatud suurimate investeeringutega ettevõtte kogu tegevuse ajaloos. Täna on meie tehas tõeliselt euroopalik kõrgtehnoloogiline ettevõte, kus tootmises kasutatakse kõige kaasaegsemaid masinaid ja tehnoloogiat. Esimesena Eestis paigaldas meie tehas 2008. aastal tootmisjääkide ümbertöötlemise liini. Uus liin võimaldab täielikumalt kaevandada maardlaid ning parandab tunduvalt keskkonnasäästlikkust. Tootmise kvaliteedi ja keskkonnasõbralikkuse näitajad on ära märgitud rahvusvaheliste organisatsioonide diplomitega ning ISO 9001 ja 14001 sertifikaatidega.

Lisaks killustiku tootmisele Väo karjääris hakkas tehas viimastel aastatel tootma killustikku ka Maardu ja Eivere karjäärides.

Hoides eesti ärinduse parimaid traditsioone, omandab tehas ka edaspidi uusi tehnoloogiaid, hoolitsedes seejuures keskkonnasäästlikkuse ja ökoloogilise koormuse vähendamise eest. Kaasaegsed standardid eeldavad kõige kõrgemate nõudmiste järgimist. Paekivitoodete Tehase OÜ jätkab tööstusharu, partnerite ja oma töötajate huvide teenimist, vähendades tootmiskulutusi, tõstes tööviljakust, säilitades toodangu konkurentsivõimet, õigustades hästi organiseeritud, sotsiaalset vastutust kandva firma reputatsiooni.